Monthly Archives: January 2021

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du till Ersta MGK:s årsmöte tisdagen den 9/2 – 2021. Klockan 18.30
Lokal: Elin Wägners gata 47A.*

*) Vi kan endast ta emot 8 personer på årsmötet, enligt gällande restriktioner.

Annars kommer ni att få en länk så att ni kan delta digitalt.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Välkomna                              
Ersta MGK Styrelse

Leave a comment

Filed under Uncategorized